POZDRÓWJeśli ktoś chciałby przesłać wraz z życzeniami wybrany utwór,
proszę skorzystać z poczty radiowej z zaznaczeniem przy życzeniach,
ze taki jest dostarczony  w przesyłce.